Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch :

  • Analýza aktuálneho stavu odpadového hospodárstva vo firme, analýza technického vybavenia a finančná analýza systému nakladania s odpadmi.
  • Audit odpadového hospodárstva podľa medzinárodne uznávaných štandardov.
  • Návrh systému riadenia odpadového hospodárstva a vypracovávanie potrebných interných predpisov riadenia odpadového hospodárstva
  • Systém kontroly a realizácie evidenčnej o ohlasovaciej  povinnosti.
  • Zabezpečenie vypracovania programu odpadového hospodárstva obce.

Naše pôsobenie

Odpadové hospodárstvo

Príprava a realizácia projektov

Lektorovanie odborných seminárov

Právo v životnom prostredí

Aktuálne lektorovanie školení