Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi :

  • Analýza aktuálneho stavu odpadového hospodárstva vo firme, analýza technického vybavenia a finančná analýza systému nakladania s odpadmi.
  • Audit odpadového hospodárstva podľa medzinárodne uznávaných štandardov.
  • Návrh systému riadenia odpadového hospodárstva a vypracovávanie potrebných interných predpisov riadenia odpadového hospodárstva.
  • Systém kontroly a realizácie evidenčnej o ohlasovaciej  povinnosti.
  • Príprava prehľadu právnych predpisov v odpadovom hospodárstve so sledovaním povinností a termínov ich plnenia

 

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - znenie platné od 1.1.2021

Zákon o odpadoch

Naše pôsobenie

Odpadové hospodárstvo

Príprava a realizácia projektov

Lektorovanie odborných seminárov

Právo v životnom prostredí