Certifikáty

Interný auditor ISO

Interný auditor ISO

Posudky EIA

Posudky EIA

Posudky_OH_1

Posudky_OH_1

Posudky_OH_2

Posudky_OH_2

Naše pôsobenie

Odpadové hospodárstvo

Príprava a realizácia projektov

Lektorovanie odborných seminárov

Právo v životnom prostredí

Seminár - 18.5.2022 - RVC Poprad

Aktuálne o odpadovom hospodárstve v podmienkach obce, mesta

Aktuálne lektorovanie školení