Lektorovanie odborných seminárov

Školenia pre zamestnancov klienta z oblasti právnych predpisov životného prostredia v priestoroch firmy, alebo priamo u klienta.
Aktívna účasť na odborných seminároch, konferenciách a podobných podujatiach spojených s problematikou životného prostredia.

Naše pôsobenie

Odpadové hospodárstvo

Príprava a realizácia projektov

Lektorovanie odborných seminárov

Právo v životnom prostredí