Kontakt

E.P.A. spol. s.r.o.

E.P.A. spol. s.r.o.

Sídlo : Šancová 96, 831 04  Bratislava
Kancelária : Kominárska 4, 831 03  Bratislava (Dopravoprojekt)

Ing. Peter Gallovič - konateľ

mail:    gallovic@epa.sk
mobil:  +421 905 800 886

Fakturačné údaje :

IČO: 36 173 134
DIČ: 2021383969
IČ DPH: SK2021383969
OR OS Bratislava : oddiel - Sro, vložka - 93588/B

č.ú. - 4350081603/3100