Profil firmy

 E.P.A. spol.s.r.o. - environmentálna poradenská agentára pôsobí v Slovenskej republike od roku 1997. Poskytujeme konzultačno-poradenskú činnosť pre firmy v oblasti životného prostredia.

Ponúkame poradenské a konzultačné služby v oblasti tvorby a uplatňovania práva životného prostredia a prioritne v oblasti odpadového hospodárstva.

Rozsah služieb:

  • konzultácie a poradenstvo pri uplatňovaní povinností ustanovených právnymi predpismi v obalsti životného prostredia
  • analýzy a komplexné legislatívne práce
  • príprava a realizácia environmentálneho auditu firmy a preverenie plnenia požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku životného prostredia
  • realizácia projektových riešení vo vybraných oblastiach životného prostredia
  • externé lektorovanie odborných seminárov pre vzdelávacie inštitúcie a zabezpečenie interných školení pre firmy vo vybraných oblastiach životného prostredia

Aktuálne lektorovanie školení:

Dátum

Organizátor

Miesto konania

Možnosť prihlásenia