Profil firmy

 E.P.A. spol.s.r.o. - environmentálna poradenská agentára pôsobí v Slovenskej republike od roku 1997. Poskytujeme konzultačno-poradenskú činnosť pre firmy v oblasti životného prostredia.

Ponúkame poradenské a konzultačné služby v oblasti tvorby a uplatňovania práva životného prostredia a prioritne v oblasti odpadového hospodárstva.

Rozsah služieb:

  • konzultácie a poradenstvo pri uplatňovaní povinností ustanovených právnymi predpismi v obalsti životného prostredia
  • analýzy a komplexné legislatívne práce
  • príprava a realizácia environmentálneho auditu firmy a preverenie plnenia požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku životného prostredia
  • realizácia projektových riešení vo vybraných oblastiach životného prostredia
  • externé lektorovanie odborných seminárov pre vzdelávacie inštitúcie a zabezpečenie interných školení pre firmy vo vybraných oblastiach životného prostredia

Aktuálne lektorovanie školení:

 

Dátum

Organizátor

Miesto konania

Možnosť prihlásenia

4.2.

RVC Michalovce

Michalovce

https://www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=1265

5.2.

Vydavateľstvo FORUM

Košice

http://www.forum-media.sk/detail-produktu/seminar-evidencia-odpadov-a-podavanie-ohlaseni-v-odpadovom-hospodarstve-za-rok-2018.html

6.2.

RVC Prešov

Prešov

https://www.rvcvychod.sk/presov/prihlaska.php?pr=1253

7.2.

RVC Košice

Košice

https://www.rvcvychod.sk/kosice/prihlaska.php?pr=1258

8.2.

Agentúra vzdelávania

Žiar nad Hronom

 

12.2.

Vydavateľstvo FORUM

Banská Bystrica

http://www.forum-media.sk/detail-produktu/seminar-evidencia-odpadov-a-podavanie-ohlaseni-v-odpadovom-hospodarstve-za-rok-2018bb.html

13.2.

Konferencia vydavateľstva Dashofer

Bratislava

 

14.2.

RVC Rovinka

Rovinka

 

19.2.

Vydavateľstvo FORUM

Bratislava

http://www.forum-media.sk/detail-produktu/seminar-evidencia-odpadov-a-podavanie-ohlaseni-v-odpadovom-hospodarstve-za-rok-2018ba.html

20.2.

RVC Nitra

Nitra

 

25.2.

Vydavateľstvo Dashofer

Bratislava

 

26.2.

Pro Futuro

Košice

 

27.2.

RVC Poprad

Poprad

 

28.2.

RVC Rimavská Sobota

Rimavská Sobota