Profil firmy

 E.P.A. spol.s.r.o. - environmentálna poradenská agentára pôsobí v Slovenskej republike od roku 1997. Poskytujeme konzultačno-poradenskú činnosť pre firmy v oblasti životného prostredia.

Ponúkame poradenské a konzultačné služby v oblasti tvorby a uplatňovania práva životného prostredia a prioritne v oblasti odpadového hospodárstva.

Rozsah služieb:

  • konzultácie a poradenstvo pri uplatňovaní povinností ustanovených právnymi predpismi v obalsti životného prostredia
  • analýzy a komplexné legislatívne práce
  • príprava a realizácia environmentálneho auditu firmy a preverenie plnenia požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku životného prostredia
  • realizácia projektových riešení vo vybraných oblastiach životného prostredia
  • externé lektorovanie odborných seminárov pre vzdelávacie inštitúcie a zabezpečenie interných školení pre firmy vo vybraných oblastiach životného prostredia

Aktuálne lektorovanie školení:

Dátum

Organizátor

Miesto konania

Možnosť prihlásenia

2.10.

VOSKO

B. Bystrica

 

12.10.

Vígľašská

Žiar n.H.

 

23.10.

SOPK ZA

Žilina

http://za.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018090603

24.10.

Dashófer

Žilina

https://www.eseminare.sk/zakon-o-odpadoch-a-vykonavacie-predpisy-zmeny-od-1-1-2018-productsem259/

25.10.

APOLLO

Bratislava

https://www.skolenia.net/aktualna-ponuka-skoleni

29.10.

Poradca Podnikateľa

Bratislava

https://www.zakon.sk/eshop/povinnosti-firiem-vyplyvajuce-z-ustanoveni-zakona-c-79-2015-z-z-o-odpadoch-a-vykonavacich-predpisov-platne/p-1571048.xhtml

5.11.

Poradca Podnikateľa

Žilina

https://www.zakon.sk/eshop/povinnosti-firiem-vyplyvajuce-z-ustanoveni-zakona-c-79-2015-z-z-o-odpadoch-a-vykonavacich-predpisov-platne/p-1571048.xhtml

22.11.

Šutara

B. Bystrica

 

23.11.

EDOS-PEM

Bratislava

https://edospem.sk/seminars/251 

26.11.

Šutara

Žilina

 

27.11.

ProFuturo

Košice

http://www.pft.sk/index.php/47-seminare-inf/746-gallovic-odpady-27-11-2018-inf

28.11.

Dashófer

Bratislava

https://www.eseminare.sk/zakon-o-odpadoch-a-vykonavacie-predpisy-zmeny-od-1-1-2018-productsem259/

29.11.

VAJAK

Trnava

https://trnava.vajak.sk/aktualne-terminy-kurzov-a-skoleni/

30.11.

EDU WORK

Senica

https://www.eduwork.sk/web2/aktualne-seminare/povinnosti-firiem-vyplyvajuce-z-ustanoveni-zakona-c-79-2015-z-z-o-odpadoch-a-vykonavacich-predpisov/

4.12.

SEO

Košice

https://seosro.sk/detail.php?id=145

6.12.

RVC

Trenčín

https://www.avs-rvc.sk/trencin/podujatia/

10.12.

Dashófer

B. Bystrica

https://www.eseminare.sk/zakon-o-odpadoch-a-vykonavacie-predpisy-zmeny-od-1-1-2018-productsem259/

11.12.

APOLLO

Bratislava

https://www.skolenia.net/aktualna-ponuka-skoleni